در راستای پیگیری مصوبات سفر ۲۹ تیر ماه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان میانه، مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد ...