مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری مطالبات مردمی در جهت رسیدگی به وضعیت راه ها و پروژه های راه سازی در سطح شهرستان از برخی مسیرهای ارتباطی بین شهری و روستایی ...