همزمان با دومین دور سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی؛ ۱۸۴۰ هکتار از اراضی شبکه پایاب سد آیدوغموش میانه با حضور محرابیان وزیر نیرو؛ سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه؛ اسماعیلی و ...