جمعی از سرمایه گذاران در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی به منظور بررسی مسائل مرتبط به اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی ...