ساختمان جدید دانشکده پرستاری میانه در ۲ طبقه با دارا بودن کلاس های آموزشی و مهارتی در جنب اداره بهزیستی شهرستان میانه افتتاح و بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز این دانشکده از جمله ...