عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان میانه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت آموزش و ...