ب️ا پیگیری های اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ابلاغ ۹ پزشک متخصص جهت فعالیت در بیمارستان های میانه صادر شد.     به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...