مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی به سیاه نمایی برخی حوزه های مدیریت شهری در خصوص فعالیت های صورت گرفته در حوزه انتخابی خود واکنش نشان داد و رفتار برخی مسئولین شهری را جفا ...