مهدی اسماعیلی منتخب مردم شهرستان میانه از مجموعه تولید روکش و لوازم جانبی اتومبیل،با نام تجاری دیپلمات در این شهرستان بازدید به عمل آورد.     به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی ...