مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه طی تذکری به دولت؛ موضوع استخدام کارگزاران مخابرات روستایی تعیین تکلیف شود نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریعتر موضوع استخدام کارگزاران ...