مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی در دفتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه حضور یافت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، ...