در راستای پیگیری های صورت گرفته از وزارت بهداشت و درمان و همچنین جذب اعتبارات و امکانات لازم، همزمان با هفته دولت و با حضور معاون عمرانی استاندار، اولین کلینیک تخصصی دندانپزشکی و همچنین کلینیک ...