رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  شورای اسلامی گفت: بحث کودکان جا مانده از تحصیل باید به عنوان اولویت دولت آینده بدانیم، تا شاهد کاهش مشکلات و اجرایی شدن عدالت آموزشی در کشور ...