با پیگیری های اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی سهمیه گاز LPG شهرستان میانه افزایش یافت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای ...