مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتشار فایل ویدئویی به ارائه گزارش عملکرد و صحبت با مردم شهرستان میانه پرداخت.