جلسه رسیدگی و بررسی مشکلات کشاورزان با حضور نمایندگان مجلس شهرستان های استان آذربایجان شرقی برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای ...