مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در بازدید از تعدادی از روستاهای فاقد شبکه گازرسانی میانه با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان بر ضرورت گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستان با ...