مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از شرکت تولید قطعات گیربکس میانرو بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای ...