در راستای تقویت خطوط تولید قطعات صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید، مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه به دعوت مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در کارخانه گیربکس سازی میانرو ...