در پی درخواست و مطالبات متعدد مردمی و توجه ویژه به مسائل و مشکلات حوزه راه شهرستان میانه با پیگیری‌های متعدد و مستمر مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و مسئولین ذیربط ...